Certifikati

Obokane hale – certifikat izdelka
Obokane hale – protokol o certifikaciji
Obokane hale – gradbeno tehnični list
Obokane hale – protokol o testiranju požarne odpornosti
Obokane hale – protokol o klasifikaciji požarne odpornosti
Obokane hale – certifikat a vrata
ISO 9001
ISO 9001